Galerija

Ovde su prikazani samo neki od mnogih pacijenata koji se leče u našoj ordinaciji. Odaberite prikaz slučaja iz oblačića pored kategorije koja Vas interesuje. Najvažnije je da su na kraju intervencije zadovoljni i pacijent i stomatolog.