Politika privatnosti

Stomatološka Ordinacija Matijević poštuje i čuva lični integritet osoba koje posećuju naše web strane. Prikupljeni podaci o identititetu osoba, kao što su ime, e-mail adresa, fizička adresa i drugo samo ako su dobrovoljno dostavljeni obrascima ili elektronskom poštom. Te podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili Vašoj znatiželji.

Svi zaposleni u Stomatološkoj ordinaciji Matijević su obavezni da poštuju poverljivost Vaših podataka.Podaci će se koristiti u skladu s relevantnim propisima o zaštiti ličnih podataka. Obavezujemo se da Vaše lične podatke nećemo davati, prodavati, iznajmljivati ili na bilo koji način ustupati trećim licima.

Svi podaci na našim web stranicama su informativnog karaktera. Stomatološka ordinacija Matijević ne snosi odgovornost za eventualnu upotrebu ili zloupotrebu navedenih podataka od strane drugih lica.