Usluge

Dečija i preventivna sotomatologija
 • Skidanje mekih naslaga
 • Fluorizacija zuba
 • Zalivanje fisura
 • Vađenje mlečnih zuba
 • Obuka i remotivacija za oralnu higijenu
Konzervativno lečenje
 • Estetski kompozitni ispuni
 • Fluorizacija zuba
 • Kompozitna nadogradnja
 • Endodontski tretman zuba standardnom metodom
 • Endodontski tretman zuba mašinskim proširivačima
 • Parapulparni kočić
 • Fiberglas kočić
 • Direktno i indirektno prekrivanje pulpe
 • Mašinska obrada kanala NiTi instrumentima
Ortodoncija
 • Fiksni ortodontski aparat - LINGVALNI
 • Fiksni ortodontski aparat – metalni, spoljašnji
 • Fiksni ortodontski aparat – keramički, spoljašnji
 • Fiksni ortodontski aparat - safir staklo, spoljašnji
 • Mobilni ortodontski aparati
 • Herbst aparat
 • Terapijski splint za vilični zglob
Parodontologija
 • Skidanje kamenca i poliranje zuba
 • Terapija parodontalnih džepova
 • Ugradnja veštačke kosti u parodontalne džepove
Oralna hirurgija
 • Vađenje zuba
 • Komplikovano vađenje zuba
 • Hirurško vađenje zaostalog korena
 • Vađenje impaktiranog zuba
 • Resekcija korena zuba sa punjenjem
 • Cistektomija sa punjenjem zuba
 • Ugradnja veštačke kosti
Protetika
 • Totalna proteza
 • Parcijalna proteza
 • Valplast proteza
 • Atečmeni
 • Teleskop krunica
 • Frezovana keramička krunica
 • Nadogradnja fiberglas kočićem
 • Livena nadogradnja
 • Metalo-keramička krunica ili član
 • Bezmetalna keramička krunica
 • Keramička krunica na platinskom zlatu
 • Privremene krunice i mostovi
Estetska stomatologija
 • Izbeljivanje zuba
 • Izbeljivanje lečenog zuba iznutra
 • LUMINEERS